Umre Ramazan 2024

Pejgamberi ﷺ na inkurajoi që të kryejmë umren në muajin e Ramazanit. Transmetohet se Ibn Abbasi ka thënë: I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Umreja në Ramazan është e barabartë me Haxhin”

Per me shume hadithe kemi:


Ibn Abbasi (radijAllahu anhu) tregon: “Kur u kthye Pejgamberi (alejhi selam) nga haxhi, i tha Ummu Sinan el Ensarijes: “Pse nuk e bëre haxhin?” Ajo i tha: “Burri im kishte dy deve, tё cilat i pёrdorte pёr vaditje. Me njёrёn prej tyre bёri haxhin, kurse tjetra ngeli për të bërë vaditjen e tokёs.” Atëherë, Pejgamberi (alejhi selam) tha: "Umreja nё Ramazan është sikur të kryesh njё haxh me mua".

Hadithi i plotë është:

Ibn Abbasi-radijAllahu anhuma- tregon:

”Kur profeti ﷺ u kthye nga haxhi, i tha Ummu Sinan el-Ensarijes: ”Çfarë të pengoi të bësh haxhin me ne?”

Ajo tha: “Ne kishim vetëm dy deve që i përdornim për të sjellë ujë.” Kështu burri dhe djali i saj kishin shkuar në haxh me një deve, dhe ai ua la tjetrën për të sjellë ujë.”

Ai ﷺ tha: “Kur të vijë Ramazani, shkoni për umre, sepse umreja në Ramazan është e barabartë me haxhin.” Bukhari (1782)

Tek Muslimi (1256) thuhet: “…është sikur të bësh haxhin me mua”

Po te Buhariu dhe Muslimi është hadithi: “Kur tё vijё Ramazani, bёj umre, sepse umreja nё Ramazan ka vlerёn e njё haxhi”.

Idriz Travel Umra vjen me oferta per muajin e bekuar te Ramazanit 2024

Umre nga Shqiperia - Umre ne Ramazan 2024

umra ne ramazanumra ne ramazan